DKJUCH

Då har Bellum börjat ställa ut i officiella klasser och det kunde knappast ha börjat bättre. Sex utställningar i juniorklass och har fått Excellent i samtliga. Vid tre tillfällen med ck. Dessa tre utställningar har han även fått danska junior-cert och kan därmed titulera sig DKJUCH, dansk juniorutställningschampion.

21/4 Ströby – DK Jun.Cert

11/5 Roskilde – DK Jun.Cert

13/5 Roskilde – DK Jun.Cert

För kritik se restultatsidan